Arbejde i 2035

Sådan vil mennesker og teknologi bane vejen for nye måder at arbejde på

RAPPORT | 6 mio læst
19. september 2020

Digital uoverensstemmelse

(substantiv, fælleskøn): Kløften mellem hvordan virksomhedsledere og medarbejdere opfatter fremtidens måde at arbejde på.

For at kunne forme fremtiden skal vi først kunne forestille os den. Og ingen steder er vores fremtid mere i bevægelse end i fremtidens måde at arbejde på.

COVID-19-pandemien har tvunget mange organisationer til at revolutionere deres måder at arbejde på nærmest fra den ene dag til den anden og bragt fremtiden ind i nutiden. Det er ikke længere et spørgsmål om, hvornår medarbejderoplevelsen ændrer sig – den har allerede ændret sig. Hvordan kan virksomhedsledere, beslutningstagere og enkeltpersoner se længere ind i de magtfulde kræfter, der former vores verden, og skabe den fremtid, vi ønsker?

Med indsigt fra akademikere, virksomhedsledere og medarbejdere overalt i USA og Europa bestilte Citrix en ambitiøs todelt forskningsundersøgelse, der forsøgte at forestille sig arbejdet i år 2035. Hvor ligger mulighederne? Hvad kan kvæle fremskridt? Og hvordan kan medarbejdere anvende teknologi til at skabe de bedste resultater – både for deres organisationer og for sig selv?

Den første fase af vores forskning – ekspertsamtaler med nogle af verdens førende autoriteter om fremtidens måde at arbejde på – hjalp os med at identificere to afgørende akser, der skulle danne grundlag for vores fremtidige arbejdsscenarier: medarbejdere udskiftet med teknologi versus medarbejdere suppleret af teknologi, og et centraliseret arbejdsliv versus et distribueret arbejdsliv. Vi brugte disse akser til at skabe fire forskellige scenarier for arbejdslivet i 2035.

Den anden fase af vores undersøgelse – en undersøgelse af medarbejdere og virksomhedsledere – pustede liv i disse scenarier og afslørede, hvilket af dem der af fagfolk blev betragtet som det mest sandsynlige.

Som vores forskning viste, er der grund til stor optimisme. 77 % af de fagfolk, der deltog i undersøgelsen, mener, at kunstig intelligens i 2035 vil fremskynde deres beslutningsproces betydeligt. Et flertal af deltagerne var enige om, at de teknologiske grænseflader i fremtiden vil øge menneskets produktivitet og ydeevne. Men vores forskning afslørede også en dyb kløft – en digital uoverensstemmelse – mellem hvordan virksomhedsledere og medarbejdere opfatter fremtidens måde at arbejde på.

73

af virksomhedsledere mener, at teknologi og kunstig intelligens vil gøre medarbejdere mindst dobbelt så produktive inden 2035

39

af medarbejdere mener, at teknologi og kunstig intelligens vil gøre medarbejdere mindst dobbelt så produktive inden 2035

Mens næsten tre fjerdedele (73 %) af virksomhedslederne f.eks. mener, at teknologi og kunstig intelligens vil gøre medarbejdere mindst dobbelt så produktive inden 2035, er det kun 39 % af medarbejderne, der deler denne vision. Og mens få virksomhedsledere mener, at faste ansatte vil være en sjældenhed inden 2035 (kun 19 %), tror flertallet af medarbejderne på dette scenarie (60 %).

MEDARBEJDERNES FORUDSIGELSE AF ARBEJDSLIVET ER ANDERLEDES END VIRKSOMHEDSLEDERNES FORVENTNINGER TIL ARBEJDSLIVET.

Derudover, selvom over tre fjerdedele af ledere mener, at organisationer vil oprette funktioner som ledelsesafdelinger for kunstig intelligens og cyberkriminalitetsafdelinger, forventer færre end halvdelen af ​​medarbejderne sådanne virksomhedsafdelinger inden 2035. Mens de fleste virksomhedsledere forudser en verden med stærke virksomhedsstrukturer drevet af et blomstrende samarbejde mellem mennesker og teknologi, forudser medarbejderne en langt mere fragmenteret verden, hvor store selskaber ikke længere er dominerende, og mange roller er erstattet af teknologi.

Konklusionen er klar: Hvis denne digitale uoverensstemmelse forbliver ukontrolleret, risikerer virksomhedsledere at gå glip af værdien og fordelene ved en teknologidreven fremtid.

Her forbereder vi dig på konsekvenserne af de enkelte arbejdsmodeller og hjælper dig med at udvikle en taktik for at sikre, at 2035 er året, der kan imødekomme både arbejdsgivere og ansatte. Ved at undersøge disse muligheder kan organisationer kortlægge en kurs mod en fremtid, der er værd at arbejde i.

De fire scenarier for arbejdslivet

Scenarie-modellering

Citrix iscenesatte en proces i flere trin for at indsamle den nyeste indsigt i fremtidens måde at arbejde på og fremtidens teknologi. Interview med eksperter inden for områder relateret til fremtidens måde at arbejde på blev suppleret med en række workshops for at afdække de forskellige dele, der udgør de fire sandsynlige fremtidsscenarier.

Opinionsforskning

Vi gennemførte 500 interviews med ledere og 1.000 interviews med ansatte fra mellemstore og store virksomheder med mindst 250 ansatte (500 i USA). De sektorer, vi dækkede, omfattede finans, sundhedspleje og biovidenskab, detailhandel, produktion, liberale erhverv og telekommunikation, medier og teknologi.

En yderligere undersøgelse af 300 erhvervsledere blev gennemført i maj 2020 for at forstå ​​COVID-19-pandemiens påvirkning af holdningerne til fremtidens måde at arbejde på.

Freelance Frontiers

Augmented workers, distributed organizations

Explore now

Powered Productives

Augmented workers, centralized organizations

Explore now

Platform Plugins

Replaced workers, distributed organizations.

Read now

Automation Corporations

Replaced workers, centralized organizations. Coming November 2020

Notify me

Byg bro over kløften

Virksomhedsledere og medarbejdere kan trives sammen i måden vi arbejder på i fremtiden, forudsat at den digitale uoverensstemmelse forstås, udforskes og overvindes. Uden denne indsats kunne revolutionen af arbejdsrum blive markant forsinket. Det største advarselssignal, som vores forskning viste, var dette: Ledere og medarbejdere er uenige om, hvilket af disse fire scenarier der vil sejre i 2035.

Platform Plugin-arbejdslivet med stor frygt for at blive udskiftet og tab af faste stillinger blev af medarbejderne identificeret som den arbejdsmodel, der mest sandsynligt vil definere 2035. Imidlertid tror ledere mere på et Powered Productives-arbejdsliv – hvor fast ansættelse stadig er grundlaget for arbejdskulturen, og teknologi hjælper medarbejderne til at yde deres bedste. For at bygge bro over denne kløft skal ledere tage fat på den betydningsfulde teknologistyrkelse og -opkvalificering, der er påkrævet for at løfte arbejdsstyrken og kommunikere en overbevisende vision, hvor teknologien bidrager til – og ikke strider imod – medarbejdernes arbejdsliv.

Ændringerne skabt af COVID-19-pandemien har afsløret, hvor uforudsigelig fremtiden er. Få kunne have forudsagt, hvad der sker lige nu, endsige hvad der sker om 15 år. Men forskningen gør det klart, at det er muligt at skabe et godt arbejdsliv. Med den rette planlægning og vedligeholdelse vil det være et liv, der gavner både medarbejdere og organisationer og gør dagligdagen mere meningsfuld.

Relaterede ressourcer

RAPPORT

Arbejde i 2035: Sådan vil mennesker og teknologi bane vejen for nye måder at arbejde på

E-BOG

Læs vores eksterne e-bog om arbejde, og bliv klar til at arbejde som normalt – hvor som helst

NYHEDSBREV

Få den nyeste forskning, viden og de nyeste historier hos Fieldwork fra Citrix.