Produksjon av IT-løsninger

Citrix-løsninger for produksjon av IT gir geografisk spredte R&D-, anleggsgulv- og distribusjonsteam sikker tilgang til ressursene som kreves for å bringe produkter til forbrukspunktet raskere – uten forstyrrelser i forsyningskjeden.

Lever sanntidsinformasjon til hvert punkt i produksjonsprosessen

Dagens IT-ledere i industrien forventes å støtte innovative og strategiske forretningsinitiativer som tjenestelevering til globalt distribuerte anlegg eller reduksjon av nedetid på anlegget. De fleste ressursene dine brukes imidlertid til å implementere, oppdatere og støtte kjernesystemer og eldre systemer og dyre avanserte arbeidsstasjoner. Citrix-løsninger for produksjon gjør det mulig for IT-ledere å bruke teknologier som skydatabehandling og desktop-virtualisering for å sentralisere og strømlinjeforme IT-drift og infrastruktur. Dette fører til redusert overhead og økt effektivitet som trengs for å redusere nedetid for produksjonsanlegg, møte produksjonsplaner, muliggjøre mobilitet i arbeidsstyrken og raskt skalere til endrede konjunktursykluser.

Øk produktiviteten og gjør det mulig for mobiliteten å øke lønnsomheten

Bedriftsledere i industrien er under sterkt press for å dra nytte av fremvoksende markeder og øke produktiviteten og mobiliteten i arbeidsstyrken samtidig som de oppfyller strenge regulatoriske krav. For å forbli konkurransedyktige må produksjonsorganisasjoner bygge en fleksibel forretningsmodell som skalerer med markedets krav og adresserer utfordringene knyttet til en spredt global arbeidsstyrke. Citrix-løsninger for produksjon gjør det mulig for IT-teamet ditt å levere forretningskritiske så vel som 3D-applikasjoner og arbeidsstasjoner til alle fasiliteter, enheter eller personer sentralt. Siden dette skjer i løpet av dager i stedet for uker eller måneder, kan organisasjonen akselerere produktlanseringer og holde seg foran konkurrentene.

Beskytt sensitive bedriftsdata og immaterielle rettigheter

Å holde immaterielle rettigheter sikker er et stort foretak, spesielt siden sensitiv produktinformasjon passerer gjennom mange punkter i livssyklusen - inkludert tredjeparter. Du står overfor strenge NDA-krav fra organisasjonene du leverer varer til. Men arbeidsstyrken din – fra designere til ledere og til og med entreprenører – krever rettidig mobil tilgang til informasjon for å akselerere produktlanseringer og minimere produksjonsforsinkelser. Citrix-løsninger gir deg mulighet til å ta tak i viktige sikkerhets- og samsvarsprioriteringer ved å sikre riktig nivå av sikker tilgang for hver enkelt person og situasjon – uten å ofre individuell produktivitet eller tilfredshet i arbeidsstyrken

Ledende produsent leverer apper med høy ytelse 

Se hvordan McWane har tatt i bruk Citrix-løsninger for å levere innhold til enheten, hvor som helst, uten å ofre sikkerheten.

Topp 10

De ledende produksjonsorganisasjonene er avhengige av Citrix-løsninger.

  • Topp 10 bilindustrien
  • Topp 10 kjemiske
  • Topp 10 datamaskin og elektronikk
  • Topp 10 luftfart og forsvar

Ved hjelp av Citrix kan vi vokse ved å åpne kontorer mye raskere. Tidligere ville det ta to måneder, men i dag trenger vi bare to uker.

Marcelo Diaz
Bedriftens leder for informasjonsteknologi
INDURA

Er du klar til å jobbe bedre?

Ta neste steg mot en digital virksomhet.

Oslo : 
+47 21 52 01 50