IT-løsninger til produktionsvirksomheder

Citrix’ IT-løsninger til produktionsvirksomheder tilbyder geografisk spredte forsknings- og udviklingsafdelinger samt produktionsanlægs- og distributionshold sikker adgang til de nødvendige ressourcer i arbejdet med at få produkterne frem til forbrugsstedet hurtigere – uden forstyrrelser i forsyningskæden.

Levér oplysninger i realtid til alle steder i produktionsprocessen

Moderne IT-ledere i produktionen forventes at støtte innovative og strategiske forretningsinitiativer som for eksempel levering af tjenester til globalt distribuerede faciliteter eller reducering af nedetid på anlægget. Mange af jeres ressourcer bruges dog på at implementere, opdatere og supportere kerne- og forældede systemer samt dyre, avancerede arbejdsstationer. Citrix’ løsninger til produktionsvirksomheder gør det muligt for IT-ledere at benytte sig af teknologier som cloud-databehandling og desktopvirtualisering for at centralisere og strømline IT-driften og -infrastrukturen. Dette fører til reduktion af de indirekte omkostninger og den øgede effektivitet, der er nødvendig for at nedbringe nedetid på anlægget, nå produktionsplaner, gøre medarbejderne mobile og hurtigt skalere efter skiftende konjunktursvingninger.

Produktionsforbedring og muliggørelse af mobilitet for større profit

Forretningsledere i produktionen er under intenst pres for at drage fordel af spirende markeder og øge arbejdsstyrkens produktivitet og mobilitet, mens strenge, lovkrav overholdes. For at forblive konkurrencedygtige er produktionsorganisationerne nødt til at opbygge en fleksibel forretningsmodel, der er skaleret til markedets behov og imødekommer de udfordringer, som er forbundet med en spredt, global arbejdsstyrke. Citrix’ løsninger til produktionen gør det muligt for din IT-afdeling at foretage central levering af forretningskritiske applikationer såvel som 3D-applikationer og arbejdsstationer til ethvert anlæg, enhver enhed eller enhver person. Fordi dette sker i løbet af få dage frem for uger eller måneder, kan din organisation accelerere produktlanceringerne og bevare pladsen forrest i konkurrencen.

Beskyttelse af følsomme virksomhedsdata og intellektuel ejendom

At sikre intellektuel ejendom er en stor opgave, særligt fordi følsomme produktinformationer passerer gennem mange steder i løbet af dens levetid – inklusive tredjeparter. Du står over for strenge krav i forhold til fortrolighedsaftaler fra de organisationer, som du forsyner med varer. Men din arbejdsstyrke – fra designere til ledere og sågar entreprenører – kræver rettidig, mobil adgang til oplysninger for at kunne accelerere produktlanceringer og minimere forsinkelser i produktionen. Citrix’ løsninger styrker dig i at håndtere nøgleprioriteter og -overensstemmelse ved at yde sikker adgang på det rette niveau for ethvert individ og enhver situation – uden at ofre den individuelle arbejdsstyrkes produktivitet eller tilfredsstillelse.

 Førende producent leverer højtydende apper

Se, hvordan McWane har taget Citrix’ løsninger til sig for at levere indhold til enheder på enhver lokation uden at ofre sikkerheden.

Top-10

De førende produktionsorganisationer stoler på løsningerne fra Citrix.

  • Top 10 bilindustri
  • Top 10 kemi
  • Top 10 computer og elektronik
  • Top 10 rumfart og forsvar

Ved at bruge Citrix, kan vi vækste ved at åbne kontorerne meget hurtigere. Tidligere tog det to måneder, men i dag har vi kun brug for to uger.

Marcelo Diaz
Virksomhedschef for informationsteknologi
INDURA

Er du klar til at arbejde bedre?

Tag det næste skridt på rejsen mod digital forvandling.

København : 
+45 39193400