Vi hjelper de ansatte med å gjøre en best mulig jobb

Med den riktige teknologien for en digital arbeidsplass er det ikke grenser for hva du kan oppnå

Over 400 000 organisasjoner bruker Citrix

Etter tre tiår som pionerer i bransjen har vi lært en del ting. En av disse tingene er hva som skal til for å kombinere produktivitet og innovativ tenkning. En annen er hvordan en ny generasjon med teknologi kan hjelpe folk med å stenge støyen ute og fokusere på det som er viktig. Derfor jobber vi for å levere intelligente, enhetlige arbeidsplasser der den enkelte kan ta kontroll på arbeidsdagen sin og å sette organisasjonene i stand til å oppnå mer.

Vi mener at ansattopplevelsen er mye mer enn samarbeid og kommunikasjon. Dette innebærer å legge til rette for at folk kan fokusere på arbeid som er personlig og nyttig, og gi dem plassen de trenger.

Vår rolle er å bidra til at de ansatte alltid har rask og enkel tilgang til ressursene de trenger for å gjøre en optimal jobb, uansett hvor jobben fører dem eller hva som skjer i verden rundt dem.

Citrix i tall

100

land

100 mill.

brukere

Over 10 000

Partnere

Over 400 000

Kunder

Folkene bak fremgangen

Hos Citrix mener vi at organisasjonens styrke er basert på at den enkelte ansatte lykkes. Dette dreier seg både om å gi de ansatte friheten til å gjøre det de liker og til å være den de vil. Uansett størrelse eller form. 

40,000

frivillige timer fra ansatte hvert år

i forbindelse med miljø, katastrofer og annet ideelt arbeid

$680,000

i donasjoner fra ansatte hvert år

til helse, utdanning og andre formål – og Citrix matcher alle donasjonene

Over 70

ambassadører

som leder programmer for samfunnsansvar ved lokale kontorer over hele verden

60 kontorer i 40 land

10 selvorganiserte, Citrix-sponsede ressursgrupper blant ansatte som tilrettelegger for inkludering og mangfold, og antallet vokser stadig.

Vil du bli en av oss?

Lær mer om livet hos Citrix

Ledere

Lederne våre jobber for å skape nye arbeidsmetoder – én løsning om gangen.

Kultur

Teamene våre består av medlemmer i flere generasjoner som snakker over 35 forskjellige språk og opererer i over 40 land.

Forpliktelse

Etter som Citrix vokser, vokser også ansvaret vårt som en samfunnsaktør i lokalsamfunnene der vi har virksomhet.

Vi er klare når du er klar