IT-løsninger til uddannelsessektoren

Højere læreanstalter er sårbare over for en lang række planlagte såvel som uplanlagte lokale, nationale og globale forretningsforstyrrelser. Ved at sikre problemfri drift uanset omstændighederne, kan den rette digitale teknologiløsning beskytte din institution fra konsekvenser, såsom huller i de studerendes uddannelse, beskadiget omdømme for institutionen og økonomiske følger.

Overgang til fjernundervisning

Verden forandrer sig hurtigere end nogensinde, så fjernansatte kan hjælpes – og nu også fjernstuderende. Det er en uventet ændring at holde de studerende aktiverede og fokuserede på læringen uden for klasselokalet, især for nybegyndere. Citrix gør denne ændring nem ved at skabe fleksible læringsrum, der bruger applikationsvisualisering til levering af alle apper – selv tunge og grafisk intensive apper eller apper i 3D – så omkostningerne holdes nede for tynde klienter og personlige enheder.

Hvidbog: Videregående uddannelse. Driftssikring i tilfælde af forstyrrelser

Forbind og samarbejd på en sikker måde

Citrix hjælper med at fremme læring ved at samarbejde og dele idéer samt skabe nye forbindelser, opdagelser og gennembrud. Med Citrix’ løsninger til uddannelsessektoren behøver studerende, undervisere og administrativt personale ikke længere at bekymre sig over hvilken enhed, de brugte, eller hvilken folder, de gemte et vigtigt dokument i. Ved hjælp af et sikkert datafildelingsværktøj bliver filer og projekter gemt og synkroniseret på tværs af enheder og lokationer.

Muliggør computerbaserede bedømmelser

Eksaminer har aldrig været nemmere. Eksaminer kan leveres til den samme enhed, som bruges i undervisningen, i stedet for at skulle tage hen til ukendte computerrum. Levér vurderinger gennem en virtuel desktop for bedre at kunne udnytte hardwareressourcerne. I stedet for, at IT skal lukke ned for eller tage PC’er ud af drift for at installere ny eksamensprogrammel, kan de studerende skifte fra én session til den næste uden problemer. IT-administratorer kan også tilføje et ekstra sikkerhedslag, ved at levere computerbaserede vurderinger i en lukket, containeriseret, sikker browser.

Sikring af følsomme forskningsdata

Forskningsdata er en stor indtægtskilde for store universiteter, og det er kritisk at sikre forskningsdatasikkerheden. I stedet for at bekymre sig om at levere særlige adgangsmetoder i tilfælde af forstyrrelser kan IT gøre det muligt for folk at tilgå deres sikre, digitale arbejdsrum via enhver forbindelse, uden behov for yderligere VPN-software. Hvis data går tabt eller bliver stjålet, kan det koste millioner af kroner og medføre retssager for universitetet. Ved at sikre dit netværk og din cloudinfrastruktur – inklusive de filer, som forskerne konstant deler – kan du forebygge tab og tyveri af data.

Gør overholdelse af regler nemmere

Skoler og universiteter opbevarer store mængder af data om ansatte og studerende – akademisk kunnen, økonomiske forhold samt fysiske og psykiske helbredsoplysninger – som skal forblive sikre af hensyn til databeskyttelse. Centraliseret applikationsadministration samt filsynkronisering og -deling i erhvervsklassen gør det nemmere at holde ansattes og studerendes data sikre og bevise regulatorisk overholdelse.  

Indiana University udnytter Citrix’ uddannelsesteknologi til at udvide dets uddannelsesressourcer til alle.

Top 10

De førende uddannelsesorganisationer sætter sin lid til Citrix’ løsninger.

  • De ti højest rangerede universiteter
  • Alle de ti største universiteter i USA
  • De ti største skoledistrikter i USA

Det særligt gode ved platforme som Citrix er, at de har mange funktioner, og at de er fleksible og skalerbare, så vi kan bevare pladsen forrest i uddannelsen af de studerende og forske i komplekse, globale problemer.

Jordan Catling
Meddirektør for klientteknologi
Sydneys universitet

Læs kundehistorie

Er du klar til at arbejde bedre?

Tag det næste skridt på rejsen mod digital forvandling.

København : 
+45 39193400